24 de març de 2023
BUTLLETÍ #917
Notícies d’ENGINYERS BCN

23/03/2023
En data 18 de març de 2023 ha estat publicat al BOE el Real Decret 145/2023, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per la seva adaptació al principi de reconeixement mutu. Entre d’altres, es modifiquen els següents reglaments: REBT, RAT, RLAT, RIPCI, RSCIEI, RGC, REP i RIP. La disposició legislativa estableix les condicions tècniques o de seguretat que els productes relacionats amb la seguretat industrial comercialitzats dintre de la Unió Europea i en concret a l’Estat espanyol, hauran de complir per a la seva lliure circulació quan aquests equips es facin servir en dites instal·lacions. Pots consultar-ho aquí.
LLEGIU-NE MÉS

17/03/2023
La modificació ha estat negociada pel Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, el Consell Català de l’Arquitectura Tècnica, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, i el Col·legi d’Enginyers Industrials amb diferents grups parlamentaris. Llegeix la llei completa en aquest enllaç.
LLEGIU-NE MÉS

16/03/2023
La nova edició de la Fira Advanced Factories es celebra del 18 al 20 d’abril. Els col·legiats poden conseguir un ticket business de franc accedint a aquest enllaç.
LLEGIU-NE MÉS

16/03/2023
El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España (COGITI) presenta al Parlament Europeu una petició per la suposada violació del Dret de la Unió per part d’Espanya en relació amb la lliure prestació de serveis a causa de reserves professionals injustificades a favor dels arquitectes i demana l’adhesió de tots els col·legiats. Accedeix a la petició a través d’aquest enllaç.
LLEGIU-NE MÉS

Novetats legislatives
El Ministeri d’Indústria modifica determinats reglaments introduint el concepte del reconeixement mutu
Llegiu-ne més
Borsa de treball

Agenda

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats