22 de setembre de 2023
BUTELLETÍ #888
Destaquem
Imatge de prova
Llegiu-ne més
Notícies d’ENGINYERS BCN.

13/04/2023
L’exercici de la professió d’enginyer tècnic industrial exigeix la col·legiació obligatòria, qualsevol que sigui la forma d’exercici professional, és a dir, sigui en exercici per compte d’altri (relació laboral), sigui en exercici per compte pròpia (exercici lliure), sigui en règim de dependència funcionarial. Per aquest motiu, les quotes col·legials són deduïbles en la Declaració anual de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, d’acord amb les consideracions que et donem en aquesta notícia.
LLEGIU-NE MÉS

11/04/2023
En data 6 d’abril de 2023 ha estat publicada al DOGC la disposició següent:
LLEGIU-NE MÉS

11/04/2023
L’edició número 22 de Construmat arriba a Barcelona a finals de maig. Gràcies a l’acord amb ENGINYERS BCN, els col·legiats teniu l’entrada de Visitant Professional de franc.
LLEGIU-NE MÉS

06/04/2023
Ja pots llegir aquí el nou número de la revista del Col·legi.
LLEGIU-NE MÉS

Agenda

Borsa de treball

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats