Curs per a obtenir la certificació tècnica nivell avançat Prevenció i Seguretat en cas Incendis

Inscripcions
Inscripció tancada
Dates i horaris
Del 19 d'octubre de 2023 al 6 de juny de 2024.
Dijous de 16 a 20 h
Tipus
Presencial i videoconferència
Durada
108 hores
Lloc
CATEB
Bon Pastor, 5
08021
BARCELONA

Organitzat per

Aquest curs s’ha programat entre el Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona (CATEB), Enginyers Industriasl de Catalunya (EIC) i el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN). 

 

        

imatgelogo    
         

Objectius

El Programa curs per a obtenir la Certificació tècnica de nivell Avançat en Prevenció i Seguretat en cas d'Incendi va adreçat al personal tècnic que vulgui adquirir una visió profunda de tots els sistemes, equips i mesures tècniques de prevenció i seguretat en cas d’incendi als edificis, d'acord amb les exigències reglamentàries corresponents.

 

Proporcionar una visió profunda de tots els sistemes, equips i mesures tècniques de prevenció i seguretat en cas d’incendi als edificis, d'acord amb les exigències reglamentàries corresponents, per tal de formar personal tècnic especialitzat en aquest camp.

 

Destinataris

Personal tècnic que treballa en entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, en ajuntaments, consells comarcals o altres administracions públiques responsables o participants en la tramitació de llicències d'obres

 

Aquest curs compleix amb els requisits de formació continuada per certificar-se com Expert en Legalització d'Activitats, certificació acreditada per ENAC segons la Norma ISO 17024:2012. Tota la informació per poder accedir a la certificació està disponible a  https://certificacioprofessional.cat/

 

Programa

1. El procediment administratiu de control preventiu en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendi

 

2. Instruccions tècniques d’acreditació d’entitats col·laboradores de l’Administració, d’habilitació dels seus tècnics i de desenvolupament de l’actuació de control preventiu.

 

3. El disseny prestacional i l’excepcionalitat al compliment reglamentari.

 

4. Normes harmonitzades d’instal·lacions de protecció contra incendis.

 

5. Disseny, execució i patologies típiques de les instal·lacions de protecció contra incendis.

 • Sistemes automàtics de detecció
 • Sistemes manuals d’alarma d’incendis
 • Sistemes de comunicació d’alarma
 • Sistemes d’abastament d’aigua contra incendis
 • Sistemes d’hidrants exteriors
 • Extintors d’incendi
 • Sistemes de boques d’incendi equipades
 • Sistemes de columna seca
 • Sistemes d’extinció per ruixadors automàtics d’aigua
 • Sistemes d’extinció per aigua polvoritzada
 • Sistemes d’extinció per escuma física de baixa expansió
 • Sistemes d’extinció per pols
 • Sistemes d’extinció per agents extintors gasosos
 • Sistemes de control de fums

 

6. Resistència al foc dels elements constructius. Eurocodis i annexos del Document bàsic de seguretat en cas d’incendi (DB-SI) del Codi tècnic de l’edificació (CTE).

 

7. Tècniques d’aplicació de revestiments de morter, pintures intumescents i panells resistents al foc en elements estructurals.

 

8. Patologies típiques dels elements constructius davant el foc.

 

9. Reglamentacions específiques de seguretat: alta i baixa tensió, emmagatzematge de productes químics i petrolífers i instal·lacions afectades per la normativa sobre prevenció d’accidents greus. Les atmosferes explosives.

 

10. L’autoprotecció en els establiments i activitats.

 

 

Requisits: 

 • L’alumne ha de presentar el certificat tècnic de nivell bàsic de prevenció i seguretat en cas d'incendi, expedit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
 • Per realitzar l'exàmen d'acreditació del curs a ISPC  és necessari tenir una titulació universitària cientifico tècnica.  

 

Impartit per

Marta Osorio, Enginyera Industrial. Responsable en l'àmbit de la verificació de les mesures de seguretat al Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Coordinadora de cursos per obtenir la certificació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'incendi a l’ISPC (nivell bàsic i nivell avançat), i professora en diversos cursos de l'ISPC i l'EBPC.

 

Marc Sans, Enginyer Industrial. Sotsinspector del cos de Bombers de la Generalitat. Certificació tècnica de nivell avançat en prevenció i seguretat en cas d’incendi, expedida per ISPC. Master en Polítiques Públiques de Seguretat. Diplomat CEPREVEN i CFPA Europa. 

 

Imma Barrau, Enginyera Industrial i Arquitecte, tècnic del Servei de Prevenció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya. 

 

Santos Bendicho, Enginyer Industrial Superior. Coordinador del CTN23/SC5 GT8 Control de Fums de UNE. Membre del CTN100 GT18 Ventilació d' aparcaments. Membre del CEN TC191/SC1 WG5, WG6 y WG9. Coordinador del Comité Sectorial de Control de fums a TECNIFUEGO.

 

Jordi Guivernau, Arquitecte especialitzat en la protecció passiva en front del foc i la construcció d’edificis de baix consum. Tècnic assessor en projectes arquitectònics que requereixin d’aquests dos temes esmentats anteriorment. Formador en jornades especialitzades.
 
Jorge Blasco, Arquitecte. Professor de l'UPC. Professor departament d'estructures de ETSAB. Membre de l'Associació de Consultors d'Estructures.Soci fundador d' Estudi m103, SLP.
 
Ángel López, Arquitecte. Cap de la divisió d'operacions i d'intervencions de Bombers de Barcelona. Co-redactor del Procediment d’Actuació de Bombers en Patologia de la Construcció.
 
Oscar Rosique, Enginyer Tècnic Industrial Enginyer Tècnic Industrial. Tècnic en nivell Bàsic i Superior en prevenció d'incendis. Tècnic especialista i formador en sistemes de ruixadors EMEA .
 
Arturo Trujillo, Enginyer industrial Director Global de Consultoria de Seg. de Processos de DEKRA. La seva principal àrea de treball són diversos tipus d'anàlisi de seguretat de processos (HAZOP, What-if, HAZID), anàlisi de risc.

Drets d'inscripció

Preu col·legiats (presencial): 1012 €
Preu precol·legiats (presencial): 1012 €
Preu no col·legiats (presencial): 1445 €
Preu col·legiats (en línia): 1012 €
Preu precol·legiats (en línia): 1012 €
Preu no col·legiats (en línia): 1445 €

Els drets d'inscripció per a col·legiats del Consell i de la METGEC serà el preu de col·legiats. Contacta amb el Departament de Formació per a realitzar les gestions corresponents abans de formalitzar el pagament. Tel. 934961420 o bé per email a: formacio@ebcn.cat

 

Formes i terminis de pagament dels cursos

 L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:

 

 • Targeta de crèdit o dèbit
 • Bizum
 • Carta amb codi de barres generat des de l’aplicació que permet realitzar el pagament *:
  • Si ets client de Caixabank, a través de la Linea Oberta de CaixabankNow
  • Si no ets client, des del mateix portal CaixabankNow, a través de l'opció codi CPR i/o emissora

* Si vols saber quins passos has de seguir, fes clic aquí.

Una vegada fet el pagament es confirmarà la inscripció mitjançant correu electrònic

Observacions

Formació subvencionada per col·legiats en situació d’atur

El Col·legi ofereix per tots aquells/es col·legiats/ades d’ENGINYERS BCN que estiguin donats d’alta com a demandants d’ocupació* i per tant en situació de recerca de feina (aturats), i més d’un any de col·legiació la possibilitat de subvencionar aquest curs, segons casuística a valorar.

 

Cal posar-se en contacte amb el Servei d’Ocupació i Promoció professional ocupacioipromocio@ebcn.cat i enviar aquesta sol·licitud PDF.  

*Així mateix, si no ho han posat en coneixement del Col·legi cal acreditar-ho aportant la documentació que s’escaigui del Departament de Treball de la Generalitat.

 

Formació bonificada

Aquest curs és pot bonificar per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), que té l'objectiu de donar suport a les empreses millorant les habilitats i capacitats dels seus empleats a través de la formació bonificada.

 

Contacta amb el Departament de Formació per sol·licitar més informació. Telf. 93 496 14 20 o bé per e-mail a: formacio@ebcn.cat

 

Avaluació 

Aquest curs es desenvolupa amb un sistema d’avaluació contínua, on es valora l’assistència (que ha de ser igual o superior al 80%), resolució dels casos pràctics i qüestionaris de treball que s’aniran plantejant al llarg del curs i projecte final, consistent en el lliurament de documentació corresponent a un expedient fictici (dades generals i plànols) d'un establiment a partir del qual es plantejaran preguntes on l'alumne/a haurà d'argumentar per escrit aspectes relacionats amb la seguretat en cas d'incendi.

 

Titulació necessària

Es necessari tenir una titulació universitària oficial científic-tècnica o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. 

 

Anul·lacions

Per anular la inscripció abans del pagament podeu fer-ho en aquest apartat web.

 

Per les anul·lacions després del pagament, poseu-vos en contacte amb el departament de formació per correu electrònic formacio@ebcn.cat o per telèfon al 93 496 14 20.

 

Les anul·lacions comunicades dins dels 5 últims dies abans de l’inici del curs, o una vegada iniciat el curs, comportaran la pèrdua del 100 %.

 

El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.

 

Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.

This site is registered on wpml.org as a development site.