Novetats legislatives a la ind煤stria. Gesti贸 del requisits legals aplicables

Inscripcions
Inscripci贸 tancada
Dates i horaris
8 de maig de 2019
de 18 a 20:30h
Tipus
Presencial i videostreaming
Durada
2 hores lectives
Lloc
Sala d'actes del Col路legi
Consell de Cent, 365
08009
BARCELONA
EBCN TV

Organitzat per

TANDEM HSE, SL amb la col·laboració del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN). 

Objectius

Per a la correcta gestió dins d'una empresa, cal conèixer correctament els requisits legals exigits per a l'activitat exercida, interpretar-los i crear els documents necessaris, ja sigui per al Medi Ambient o per la Seguretat Industrial.

En aquesta conferència, ens proposem donar a conèixer les darreres novetats legislatives més importants en els àmbits del Medi Ambient i de la Seguretat Industrial. A més, presentarem el programa RELE HSE que permet gestionar tots els Requisits Legals de l’empresa, gestió obligatòria en tots els Sistemes de Gestió (Medi Ambient, Qualitat, PRL, Accidents Greus...)

Programa

17:45 h. Benvinguda als assistents. Recepció i acreditació.

 

18:00 h. Benvinguda a càrrec del Sr. Sergi Carreras Coma.

 

18:15 h. Novetats Legislatives Importants a càrrec del Sr. Marc de Gomis Font i del Sr. Joan Pagès Ferrés.

 

Com afrontar el RIPCI: 

 • Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el cual se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
 • Instrucció 1/2019, de la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, en relació al procediment a seguir en l’aplicació de la disposició transitòria quarta del Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI), aprovat pel Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, sobre la primera inspecció periòdica de les instal·lacions existents.

 

Interpretacions claus nou Reglament APQ:

 • Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el cual se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ 0 a 10. 

 

Gestió de les emissions atmosfèriques dintre la llicència/autorització ambiental:

 • Decreto 139/2018, de 3 de julio, sobre los regímenes de intervención ambiental atmosférica de los establecimientos donde se desarrollen actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera. 
 • Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el cual se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

 

Realització dels Anàlisis de Risc Mediambientals (ARMA):

 • Orden APM / 1040/2017, de 23 de octubre, por la cual se establece la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 1 y 2, mediante Orden ARM / 1783/2011, de 22 de junio, y por la cual se modifica su anexo.

 • Proyecto de Orden Ministerial por la que se establece la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, clasificadas como nivel de prioridad 3, mediante la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio.

 

Altres novetats:

 • Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals, de desembre de 2018.
 • Programa d’inspecció ambiental integrada de Catalunya per a l’any 2019.
 • Orden FOM / 606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el transporte de mercancías peligrosas por carretera.

 

Guies interpretatives Reglaments:

 • Guía técnica de aplicación práctica de la instrucción técnica complementaria MI鈥怚P-04 “Instalaciones para suministro a vehículos” (Real Decreto 706/2017, de 7 de julio), de febrer de 2019.
 • Guía Técnica de Aplicación: Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre), de febrer de 2019.  

 

 

19:45 h. Presentació de l'eina de gestió dels Requisits Legals aplicables RELE HSE, a càrrec del Sr. Joan Pagès Ferrés.

 • Explicació de la plataforma RELE HSE de gestió dels Requisits Legals en materia de Medi Ambient, Seguretat Industrial i PRL, que permet avaluar el grau de compliment i assignar el/s responsable/s de la gestió.

 

20:15 h. Inici torn de preguntes.

 

20:30 h. Finalització de l'acte.

Impartit per

Sergi Carreras Coma, Director General – CEO de TANDEM HSE, SL

Marc de Gomis Font, Director Comercial de TANDEM HSE, SL

Joan Pagès Ferrés, Director Operacions de TANDEM HSE, SL

Observacions

Si no podeu assistir us agrairem que anul·leu la vostra inscripció a partir d’aquest enllaç o ho comuniqueu al Departament de Formació (formacio@ebcn.cat o Tel. 93 496 14 20).

 

El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat de les conferències  programades. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar la conferència si considera insuficient el nombre d’inscrits.

 

Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.

This site is registered on wpml.org as a development site.