Serveis tècnics

ENGINYERS BCN posa al teu abast els recursos i serveis que necessites per a desenvolupar la teva feina d’enginyer i que contribueixen al teu prestigi professional.

Et donem suport tècnic gratuït en qüestions com ara les atribucions professionals, la gestió de projectes tècnics, etc.

Accedeix a les normes UNE, software de disseny i càlcul d’instal·lacions i legislació i normativa.

Visats i Registre de Verificació professional (RVD)

Gestionem el visat dels teus projectes i documents. Comprovem la identitat de qui signa, l’habilitació en l’exercici de la professió, reglaments i acords col·legials, correcció i integritat formal de la documentació. El servei es gestiona únicament per Internet, mitjançant el Tecnovisat.

Més informació

Informes d’Indoneïtat Tècnica (ITT)

Segons l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres, entre d’altres cal sol·licitar un IIT en els casos d’afectacions en l’estructura dels edificis, baixants, xemeneies, reforma interior, grues i muntacàrregues, obres majors, façanes, rètols i marquesines, bastides i altres elements auxiliars d’obra.

Més informació

Assegurances

El Col·legi té contractada una pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil professional a la qual els col·legiats es poden adherir. Consulta tota la informació respecte les condicions de la pòlissa d’ARCP.

Més informació

Guia de professionals

Dona’t d’alta a la Guia de Professionals i/o al Registre de Certificadors d’Eficiència Energètica. Obre’t a noves oportunitats professionals, fes que et trobin.

Més informació

Registre de Certificadors energètics

Dona’t d’alta a la Guia de Professionals i/o al Registre de Certificadors d’Eficiència Energètica. Obre’t a noves oportunitats professionals, fes que et trobin.

Més informació

Certificació professional

La certificació de persones acreditada per ENAC és l’única forma reconeguda i consensuada en l’àmbit internacional de poder demostrar davant dels clients o l’administració que el professional és un expert en aquestes disciplines.

Més informació

Lloguer d’aparells de mesura

Aparells degudament calibrats per a facilitar les tasques de comprovació i certificació que s’han de fer com a complement de l’actuació professional.
Servei per a usuaris col·legiats (condicions exclusives) i no col·legiats amb formació tècnica.
Consulta informació respecte del funcionament del Servei d’Aparells de Mesura.

Més informació

Taules consultives

ENGINYERS BCN participa en diferents espais de diàleg i intercanvi entre el món professional i les diferents administracions dels àmbits autonòmic i local. Es tracten matèries com la seguretat industrial, la seguretat en l’edificació i l’àrea municipal.

Més informació

Cercador de documentació i coneixement

Documentació i preguntes freqüents sobre enginyeria: manuals, guions de continguts de projectes, fitxes tècniques, normativa… i a més, altres documents i respostes a FAQs.

Més informació

Segell de l’Enginyeria Tècnica industrial

El Col·legi posa a disposició dels col·legiats el segell de l’enginyer graduat i l’enginyer tècnic industrial, un logotip que identifica l’usuari com a enginyer graduat o enginyer tècnic col·legiat.

Més informació

Recursos professionals

Recursos i materials de coneixement per a facilitar i optimitzar la teva feina com a enginyer.

  •  Normes UNE
  • DL Abstract
  • Programes
  • Fitxes de vehicles…
Més informació

Biblioteca BIM del Col·legi

BIM (Building Information Modeling) és la metodologia que millora la gestió d’informació dels processos constructius en les seves fases de disseny, execució i manteniment d’un projecte.

Més informació

Consulta’ns si tens dubtes.

This site is registered on wpml.org as a development site.