Resolucions pràctiques per al compliment de la normativa RITE, CTE en aïllament d’instal·lacions

Inscripcions
Inscripció tancada
Dates i horaris
29 d'abril de 2019
a les 18:30h
Tipus
Presencial i videostreaming
Durada
2 hores lectives
Lloc
Sala d'actes del Col·legi
Consell de Cent, 365
08009
BARCELONA
EBCN TV

Objectius

La jornada es basa en resolucions pràctiques i demostracions de les eines posades a disposició per l'empresa Armacell per contribuir al disseny òptim d'un projecte.
Activitats com aquestes, se seguiran desenvolupant al llarg de tot l'any en diferents entorns a fi de consolidar un programa de formació del que puguin disposar i fer ús dels professionals del sector de la construcció i de l'aïllament.
Amb el desenvolupament d'aquest tipus de prestacions Armacell Iberia pretén reforçar el coneixement i aportar valor afegit als professionals del sector, ajudant a generar i aplicar noves eines en el desenvolupament de projectes sostenibles, respectuosos a nivell mediambiental i eficaços en el seu ús i desenvolupament.

 

La jornada se basa en resoluciones prácticas y demostraciones de las herramientas puestas a disposición por la empresa Armacell para contribuir al diseño óptimo de un proyecto.
Actividades como éstas, se seguirán desarrollando a lo largo de todo el año en diferentes entornos a fin de consolidar un programa de formación del que puedan disponer y hacer uso de los profesionales del sector de la construcción y del aislamiento.
Con el desarrollo de este tipo de prestaciones Armacell Iberia pretende reforzar el conocimiento y aportar valor añadido a los profesionales del sector, ayudando a generar y aplicar nuevas herramientas en el desarrollo de proyectos sostenibles, respetuosos a nivel medioambiental y eficaces en su uso y desarrollo.

Programa

• Introducció tècnica: concepte i característiques d'un bon aïllament tèrmic.
• Normatives locals: RITE, CTE, DB, SI.
• Nous aspectes generats especialment amb l'ús de la tecnologia BIM.
• Esquemes de construcció sostenible i beneficis.
• Aplicació directa amb el nostre programa de càlcul d'aïllament tèrmic.
• Casos d'èxit d'instal·lacions i obres de referència incloent sistemes d'altes prestacions...

 

Introducción técnica: concepto y características de un buen aislamiento térmico.
Normativas locales: RITE, CTE, DB, SI.
Nuevos aspectos generados especialmente con el uso de la tecnología BIM.
Esquemas de construcción sostenible y beneficios.
Aplicación directa con nuestro programa de cálculo de aislamiento térmico.
Casos de éxito de instalaciones y obras de referencia incluyendo sistemas de altas prestaciones ...

Impartit per

Àngel Ramírez, Director tècnic Armacell Iberia S.L.U.

Enginyer industrial mecànic, experiència com enginyer d'instal·lacions en sistemes de canonades i equips pel sector del petroli, gas, energia, industrial i edificació; com també en el desenvolupament de negocis i comercial en els mateixos sectors.

 

Ángel Ramírez, Director técnico Armacell Iberia S.L.U.
Ingeniero industrial mecánico, experiencia como ingeniero de instalaciones en sistemas de tuberías y equipos para el sector del petróleo, gas, energía, industrial y edificación; así como en el desarrollo de negocios y comercial en los mismos sectores.

Observacions

Si no podeu assistir us agrairem que anul·leu la vostra inscripció a partir d’aquest enllaç o ho comuniqueu al Departament de Formació (formacio@ebcn.cat o Tel. 93 496 14 20)

 

El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat de les conferències  programades. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar la conferència si considera insuficient el nombre d’inscrits.

 

Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.

This site is registered on wpml.org as a development site.